Rodzaje zespoleń

CIEPŁOCHRONNE DZWIĘKOCHŁONNE
W czasach kiedy koszty energii są coraz wyższe, kładzie się coraz większy nacisk na jej oszczędzanie. Nieodzownym elementem wytwarzania energii jest zanieczyszczenie środowiska. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom stworzono ciepłochronne szyby zespolone SANCO Plus. Wysoce skuteczne powleczenie szyb w połączeniu z napełnieniem gazem specjalnym, powoduje znaczne obniżenie strat ciepła wydostającego się na zewnątrz. Hałas stanowi poważny problem naszych czasów. Przede wszystkim w dużych miastach, zatłoczonych aglomeracjach i przy głównych trasach komunikacyjnych spokojny wypoczynek nie jest już możliwy. Często właśnie psychiczne i fizyczne zaburzenia mogą być powodowane przez niedopuszczalnie wysoki poziom hałasu. Przez zainstalowanie dźwiękochłonnych szyb zespolonych SANCO Phon, można ten problem skutecznie rozwiązać.
   
PRZECIWSŁONECZNE BEZPIECZNE
Elewacje o dużych przeszklonych powierzchniach wyznaczają aktualny trend w rozwiązaniach architektonicznych. Szkło jako stylistyczny środek wyrazu otwiera budynek na świat zewnętrzny. Struktura pomieszczeń zalewana jest światłem. Równocześnie znaczenia nabiera jednak problem nagrzewania pomieszczeń przez wnikające promienie słoneczne. Przeciwsłoneczne szyby zespolone SANCO Sun odgrywają główną rolę przy redukcji do minimum dostającej się do wnętrza energii słonecznej, a ponadto wykazują się maksymalną przepuszczalnością światła. Także przy szkleniu na wielką skalę nie trzeba rezygnować z zachowywania bezpieczeństwa. SANCO Safe stanowi skuteczną ochronę przed włamaniem i pokaleczeniem w pomieszczeniach mieszkalnych i w miejscu pracy. W wersji z wielowarstwowymi szybami bezpiecznymi - także po próbie włamania - szyba pozostaje w ramach okiennych, nie powodując powstania otworu umożliwiającego dostęp do pomieszczenia.